Přihláška na letní tábor

Vítejte v přihlášce na letní dětský tábor .

Pro úspěšné přihlášení dítěte na tábor je nutné provést tyto kroky:
 1. Vyplnit formulář níže.
 2. Zaplatit celou cenu tábora na bankovní účet našeho spolku (2600666278/2010).
 3. V den začátku tábora předat vedoucím tábora tyto dokumenty:
  • „Písemné prohlášení rodičů“
  • „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ (může být kopie)
  • fotokopii „Zdravotního průkazu pojištěnce“

BEZ ZMÍNĚNÝCH DOKUMENTŮ BOHUŽEL NEMŮŽEME DÍTĚ NA TÁBOR PŘIJMOUT.

V případě jakýkoli dotazů nás můžete kontaktovat na tabor@silvavitae.cz.

Údaje dítěte
Informace o zdravotním stavu dítěte
Jaké jsou plavecké schopnosti dítěte?
 •  
 •  
 •  
O změně zdravotního stavu si přejete být informován:
 •  
 •  
Souhlasíte, že (v případě opačného pohlaví sourozenců) mohou Vaše děti spát společně v jednom stanu?
 •  
 •  
Údaje rodiče nebo zákonného zástupce dítěte
Máte zájem o zasílání novinek tábora na e-mail?
 •  
 •  
Údaje druhé kontaktní osoby

Tato osoba bude kontaktována, pokud se nebude možné spojit s rodičem/zák. zástupcem.

Podmínky tábora

Souhlasíte s cíli a programem tábora, tak jak jsou zveřejněny na webových stránkách www.silvavitae.cz a budete respektovat instrukce pořadatele?

Potvrzujete, že podle údajů uvedených ve Zdravotním průkazu dítěte a podle skutečnosti, tak jak je vám známa, stav dítěte umožňuje účast na letním táboře?

Souhlasíte s tím, že v průběhu tábota bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci průběhu tábora a vytvořené fotografie zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností a poslaním sdružení?

Souhlasíte s použitím všech výše uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to výlučně pro potřeby Silva Vitae, z.s.?

Berete na vědomí, že bez odevzdání dokumentů „Písemné prohlášení rodičů“, „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ a fotokopie „Zdravotního průkazu pojištěnce“ nebude účastník na tábor přijat?